Üdvözöljük a
Magyarország NATO Központi Nyilvántartó
oldalán!


Rólunk

Rólunk

  • 37. § (1) A NATO Központi Nyilvántartó a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt honvédségi szervezetnek a NATO minősített adatok, országos szinten történő fogadására, elosztására és kezelésére kijelölt szervezeti egysége.
  • (2) A NATO Központi Nyilvántartó a Nemzeti Biztonsági Felügyelettől kapott tájékoztatás alapján kimutatást vezet a hatáskörébe tartozó külföldi minősített adatot kezelő szerveknél működő NATO adatot kezelő Nyilvántartókról és Kezelő pontokról.
  • (3) A NATO Központi Nyilvántartó a Nyilvántartóktól kapott tájékoztatás alapján összesített kimutatást vezet valamennyi hatáskörébe tartozó NATO „Szigorúan titkos!” minősítési szintű külföldi minősített adatról és erről minden év március 16-ig írásban tájékoztatja a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet.
  • (4) A NATO Központi Nyilvántartó a minősített adatot kezelő szervektől kapott tájékoztatás alapján minden év március 16-ig megküldi a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére az előző évben a minősített adatot kezelő szervekhez érkezett vagy ott keletkezett külföldi minősített adatok iratforgalmi statisztikáját minősítési szintenként és minősített adatkezelő szervenként készített bontásban.1
1 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

Szabályozók:

  • - 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet;
  • - 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről;
  • - C-M (2002) 49-REV1 (NATO Biztonsági Szabályzat (NU);
  • - AC/35-D/2002-REV4 Információbiztonsági Direktíva (NU);
  • - AC/35-D/2001-Rev-2 Fizikai Biztonsági Direktíva (NU);
  • - AC/35-D/2000 Rev-8 Személyi Biztonsági Direktíva (NU)

Elérhetőségek:

Cím: 1134 Budapest Lehel u. 33-35.
Telefax: 02-225-241 / +36-1-237-5585
E-mail: nato.kpny@hm.gov.hu

Parancsnok
Pálóczyné Berena Katalin őrnagy
HM/Városi: 02-225-267 / +36-1-237-5586
Mobil: +36-30-251-6895
E-mail:


Juhász Tatjána Eszter százados
HM/Városi: 02-225-2452 / +36-1-236-5123
Mobil: +36-30-357-9481
E-mail:


Sebály László hadnagy
HM/Városi: 02-225-290 / +36-1-236-5129
Mobil: +36-30-302-4318
E-mail: