Üdvözöljük a
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
oldalán!


Rólunk

Rólunk

Illetékességi terület: Országos

Hatáskör:

 • - Adatszolgáltatás a behívhatósági korhatárt el nem ért kiképzetlen hadkötelesek és hadkötelesek, valamint kiképzett hadkötelesek hadköteles nyilvántartásban tárolt, katonai szolgálatteljesítésével összefüggő adatairól, valamint bármely személyre vonatkozóan nyilvántartásba vételről.
 • - A meghagyásba bevont szervek nyilvántartásával kapcsolatos adatszolgáltatások feldolgozása, kezelése.
 • - Nyilvántartás vezetése, adatok kezelése, pontosítása a honvédelmi feladatok megvalósulásához szükséges technikai eszközökről.
 • - A honvédelem érdekében a védelmi és biztonsági feladatellátásban részt vevő szerv és a honvédségi szervezet honvédelmi feladatainak végrehajtásához szükséges technikai eszközök biztosítása céljából határozathozatal az igénybevételi célú kijelöléséről és rendszeres adatszolgáltatásra kötelezésről, a kijelölés megszüntetéséről, egyszeri adatszolgáltatásra kötelezésről, hatósági ellenőrzésről, valamint igénybevétel elrendeléséről.
 • - A honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányokkal történő ellátás (szolgálati, munkáltatói igazolványok).
 • - Az okmányok központi nyilvántartásának vezetése.
 • - A Magyarország területén kívüli és nemzetközi szerződés alapján szolgálatot teljesítő személyi állomány, a NATO beosztásban szolgálatot teljesítő állomány, az egyéni beosztást betöltő személyek személyi igazolójeggyel (dögcédula), a Genfi Egyezményeknek megfelelő szolgálati igazolvánnyal és az egészségügyi, egyházi személyek megkülönböztetésére szolgáló „személyazonossági igazolvánnyal” történő ellátása.
 • - A Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, állományuk és hozzátartozóik nyilvántartásba vétele és jogállásukat igazoló biztonsági okmányokkal történő ellátás.
 • - A hadkötelezettek katonai igazolvánnyal történő ellátása.

Az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályok

A hadköteles nyilvántartásból történő adatszolgáltatások tekintetében:

 • • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • • a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény,
 • • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
 • • a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény végrehajtásáról szóló 385/2022. (X. 13.) Korm. rendelet.

Meghagyással kapcsolatos adatszolgáltatások feldolgozása esetén:

 • • A honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény
 • • a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény, valamint
 • • a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Gazdasági anyagi szolgáltatási kötelezettségre vonatkozóan:

 • • A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény,
 • • a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény,
 • • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
 • • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • • a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény,
 • • a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályairól (Vbö. GASZ Vhr.) szóló 428/2022. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint
 • • a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet.

A honvédelmi ágazat azonosító okmányokkal történő ellátása során:

 • • A honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény,
 • • a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény,
 • • a honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 5/2023. (IV. 3.) HM rendelet,
 • • a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról szóló 16/2011. (XII. 21.) HM rendelet, valamint,
 • • a honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok kiadására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 14/2023. (IV. 3.) HM utasítás.