Üdvözöljük a
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
oldalán!


Rólunk

Rólunk

Illetékességi terület: Országos

Hatáskör:

 • - Adatszolgáltatás a behívhatósági korhatárt el nem ért potenciális hadkötelesek és hadkötelesek, valamint kiképzett tartalékosok hadköteles nyilvántartásban tárolt, katonai szolgálatteljesítésével összefüggő adatairól, valamint bármely személyre vonatkozóan nyilvántartásba vételről és a szolgálati kötelezettség megszűnéséről.
 • - A meghagyásba bevont szervek nyilvántartásával kapcsolatos adatszolgáltatások feldolgozása, kezelése.
 • - A Magyar Honvédség és a honvédelemben közreműködő szervek részére különleges jogrendi időszaki feladatainak végrehajtásához gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében technikai eszközök, ingatlanok, szolgáltatások határozatban történő kijelölése.
 • - A Magyar Honvédség teljes személyi állományának hivatásos, szerződéses, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, ideiglenes szolgálati, katonai nyugdíjas, kormánytisztviselői és közalkalmazotti munkáltatói, illetve hatósági és ellenőri igazolvánnyal történő ellátása, az okmányok központi nyilvántartásának vezetése.
 • - Magyarország területén kívüli, valamint készenléti szolgálat teljesítésre kijelölt személyi állomány azonosító – személyi igazolójegy, személyazonossági igazolvány - okmányokkal történő ellátása. Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, állományuk és hozzátartozóik nyilvántartásba vétele, valamint szolgálati célú tartózkodásukhoz kapcsolódó okmányok kibocsátása.
 • - Hadkötelezettség bevezetését követően szolgálati viszony és személyazonosság igazolása céljából Katonai igazolványt bocsát ki a hadköteles katonák részére.

Az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályok

Adatszolgáltatás a hadköteles nyilvántartásból:

 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény, valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Meghagyással kapcsolatos adatszolgáltatások feldolgozása esetén:

 • a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény
 • a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet.

Gazdasági anyagi szolgáltatási kötelezettség tekintetében:

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
 • 2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról
 • 290/2011. (XII.22.) kormányrendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Magyar Honvédség személyi állományának okmányellátása tekintetében:

 • a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény;
 • a honvédségi azonosító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 26/2015. (VI. 15.) HM utasítás
 • a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény;
 • a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról szóló 16/2011. (XII. 21.) HM rendelet

Általános információk

Cím: MH KIKNYP 1135 Budapest, Dózsa György út 51.
Postacím: 1885 Budapest, Pf.: 25
Igazolással kapcsolatos ügyintézés: (+36-1) 237-5528
Meghagyással kapcsolatos ügyintézés: (+36-1) 237-5534
Nyugállományúakkal kapcsolatos ügyintézés: (+36-1) 236-5232
Kegyelettel kapcsolatos ügyintézés: (+36-1) 236-5196
Email: kiknyp@hm.gov.hu
Weboldal: www.hadkiegeszites.hu