Szalagparancsok kihagyása
Ugrás a fő tartalomhoz
Bejelentkezés

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

:

Kezdőlap

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság csoportwebhely

Üdvözöljük a

Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 

webhelyén!

 

Illetékességi terület: Országos
 
Hatáskör:
 • Adatszolgáltatás a behívhatósági korhatárt el nem ért potenciális hadkötelesek és hadkötelesek, valamint kiképzett tartalékosok hadköteles nyilvántartásban tárolt, katonai szolgálatteljesítésével összefüggő adatairól, valamint bármely személyre vonatkozóan nyilvántartásba vételről és a szolgálati kötelezettség megszűnéséről.
 • A meghagyásba bevont szervek nyilvántartásával kapcsolatos adatszolgáltatások feldolgozása, kezelése.
 • A Magyar Honvédség és a honvédelemben közreműködő szervek részére különleges jogrendi időszaki feladatainak végrehajtásához gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében technikai eszközök, ingatlanok, szolgáltatások határozatban történő kijelölése.
 • A Magyar Honvédség teljes személyi állományának hivatásos, szerződéses, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, ideiglenes szolgálati, katonai nyugdíjas, kormánytisztviselői és közalkalmazotti munkáltatói, illetve hatósági és ellenőri igazolvánnyal történő ellátása, az okmányok központi nyilvántartásának vezetése.
 • Magyarország területén kívüli, valamint készenléti szolgálat teljesítésre kijelölt személyi állomány azonosító – személyi igazolójegy, személyazonossági igazolvány - okmányokkal történő ellátása.
  Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, állományuk és hozzátartozóik nyilvántartásba vétele, valamint szolgálati célú tartózkodásukhoz kapcsolódó okmányok kibocsátása.
 • Hadkötelezettség bevezetését követően szolgálati viszony és személyazonosság igazolása céljából Katonai igazolványt bocsát ki a hadköteles katonák részére.
Az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályok

Adatszolgáltatás a hadköteles nyilvántartásból:

 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény, valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Meghagyással kapcsolatos adatszolgáltatások feldolgozása esetén:

 • a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény
 • a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet.

Gazdasági anyagi szolgáltatási kötelezettség tekintetében

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
 • 2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról
 • 290/2011. (XII.22.) kormányrendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Magyar Honvédség személyi állományának okmányellátása tekintetében

 • a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény;
 • a honvédségi azonosító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 26/2015. (VI. 15.) HM utasítás
 • a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény;
 • a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról szóló 16/2011. (XII. 21.) HM rendelet

MH HKNYP_szines2.png 

Elérhetőségek :
 
Általános információk
​Cím: MH KIKNYP 1135 Budapest, Dózsa György út 51.
​Postacím: 1885 Budapest, Pf.: 25
​Telefon: +36-1-236-5111
​Fax: +36-1-236-5290
​Weboldal: www.hadkiegeszites.hu
​​Email: kiknyp@hm.gov.hu