Üdvözöljük a
MH Geoinformációs Szolgálat
oldalán!


Rólunk

Rólunk

Illetékességi terület: Országos

Hatáskör:

A védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokról, valamint a honvédelmi célú térképellátásról szóló 35/2000. (XII.20.) HM rendelet, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban: MH GEOSZ) hatósági hatáskörében eljárva országos illetékességgel végzi:
 • - a katonai tájékoztatási hálózat pontjainak megszüntetésére vagy áthelyezésére irányuló kérelmek elbírálását;
 • - a légi távérzékelés engedélyezését és a távérzékelt adatok ellenőrzését;
 • - a honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami térképi adatbázisok alapján készülő sajátos célú, tematikus adatbázisok, térképek, termékek készítésének és sokszorosításának engedélyezését.

Az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályok:

 • - 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről;
 • - 35/2000. (XII. 20.) HM rendelet a védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokról, valamint a honvédelmi célú térképellátásról;
 • - 399/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről;
 • - 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról;
 • - 21/1997 (III. 12.) FM-HM együttes rendelet;
 • - 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről;
 • - 1995. évi XCVII. törvény a légi közlekedésről, egységes szerkezetben a végre hajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) kormány rendelettel;
 • - 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

A hatósági ügy intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézők megnevezése, elérhetőségek

Ügyintézők:

 • A katonai tájékoztatási hálózat pontjainak megszüntetésére vagy áthelyezésére irányuló kérelmek elbírálása:
  • Végh Gábor őrnagy (Tel.: 06-1-2365-111/34-071);
  • Molnár József alezredes (Tel.: 06-1-336-2179).
 • A légi távérzékelés engedélyezése és a távérzékelt adatok ellenőrzése:
  • Dömötör Zsolt előadó (Tel.: 06-1-2365-111/34-071; 34-072)
  • Molnár József alezredes (Tel.: 06-1-336-2179).
 • A honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami térképi adatbázisok alapján készülő sajátos célú, tematikus adatbázisok, térképek, termékek készítésének és sokszorosításának engedélyezése:
  • Dömötör Zsolt előadó (Tel.: 06-1-2365-111/34-071; 34-072)
  • Molnár József alezredes (Tel.: 06-1-336-2179).

Általános információk

Cím: 1024 Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
Postacím: 1277 Budapest, Pf.: 12
Telefon: +36-1-336-2162, HM 34-021
Fax: +36-1-336-2161
E-mail: mh.geosz@mil.hu