Üdvözöljük a
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
oldalán!


Rólunk

Rólunk

Illetékességi terület: Magyarország

Hatáskör:

Egészségbiztosítás:
 • pénzbeli ellátások (táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) igénylése, módosítása, megszüntetése;
 • hatósági bizonyítvány kiadása, fellebbezés továbbítása
 • Járulékalapú Ellátások: A HM VGH kérelemre bírálja el és hoz határozatot:
 • a baleseti járadék megállapításáról,
 • állapotrosszabbodással, illetőleg állapotjavulással kapcsolatos igények elbírálásáról, az orvosi bizottság szakvéleménye alapján,
 • a feltételek hiányában vagy a kötelezően előírt felülvizsgálaton való meg nem jelenés miatt megszüntetett baleseti járadék ismételt megállapítására irányuló igényről.
 • Keresetlevél befogadása és a másodfokú szervhez történő továbbítása
 • Vámfelfüggesztés, adómentességi igazolások:
 • Vámfelfüggesztés hatálya alá tartozó fegyverek és katonai felszerelések,
 • Adómentességi igazolás kiadmányozása a külföldi haderők és nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali beszerzései, valamint az USA haderő állományának személyes beszerzései vonatkozásában kérelem alapján
 • Az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályok:

  Egészségbiztosítás területén:
 • 1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosításról,
 • 217/1997. (XII.1.) Korm. r. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról,
 • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • Járulékalapú Ellátások területén:
 • 1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosításról,
 • 1997. évi LXXXI. a társadalombiztosítási nyugellátásról,
 • 217/1997. (XII.1.) Korm. r. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról,
 • 168/1997. (X.6.) Korm. r. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. végrehajtásáról,
 • 11/2013. (VIII.12.) HM rendelet a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól.
 • 2016. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról.
 • Vámfelfüggesztés, adómentességi igazolások:
 • 150/2003/EK tanácsi rendelet az egyes fegyverek és katonai felszerelésekre alkalmazandó behozatali vámok felfüggesztéséről
 • 13/2016. (IV.29.) NGM rendelet a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásukra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól
 • 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról
 • 2011. évi XXXIV. tv. a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről
 • 11/2010. (III. 31.) PM rendelet egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról
 • 5/2013 HM rendelet az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok állományát megillető egyes adómentességek fennálltának igazolásával kapcsolatos eljárási szabályokról
 • A hatósági ügyek intézésével kapcsolatban az alábbi telefonszámokon lehet érdeklődni:

  Egészségbiztosítás területén:
  236-5111/257-86
  236-5111/275-28
  236-5111/275-40
  236-5111/265-96
  236-5111/253-43
  236-5111/259-41
  236-5111/261-29
  236-5111/272-90
  236-5111/278-85
  236-5111/254-08
  236-5111/275-15
  236-5111/271-95
  236-5111/252-13
  236-5111/251-86
  236-5111/270-32
  236-5111/255-72
  Járulékalapú Ellátások területén:
  236-5111/252-07
  236-5111/257-63
  236-5111/259-39
  236-5111/261-83
  236-5111/275-18
  Vámfelfüggesztés esetén:
  433-8074/27-122
  433-8074/26-982
  Adómentességi igazolás esetén:
  236-51-25/25-261
  236-51-25/25-391

  E-mail elérhetőségek:

  Egészségbiztosítás területén:
  Járulékalapú Ellátások területén:
  Vámfelfüggesztés területén:
  Adómentességi igazolás esetén:

  Általános információk

  Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
  Postacím: 1885 Budapest, Pf. 25.
  Telefon: +36-1-236-5111 / 257-86, 261-16
  Fax: +36-1-236-5111 / 277-16, 254-96
  E-mail: ketkpu@hm.gov.hu

  Ügyfélfogadás rendje

  Járulékalapú ellátások területén:
  Kedd: 9:00-15:00
  Vámfelfüggesztés területén:
  Hérfő-Csütörtök: 8:00-16:30
  Péntek: 8:00-14:00
  Adómentességi igazolás területén:
  előzetes egyeztetés alapján