Üdvözöljük a
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Hadtörténeti levéltár és Irattár

oldalán!


Rólunk

Rólunk

Illetékességi terület: országos

Hatáskör:

Az Irattár őrzésében lévő, illetve az ügyfél által bemutatott hiteles dokumentumok alapján katonai szolgálattal kapcsolatos kutatásokat végez, igazolásokat szolgáltat.
 • Az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályok.
 • az 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
 • az 1995. évi LXVI. Törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • a 10/2002. NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
 • a 2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • a 335/2005. kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
 • az ÁLT/40. a Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzata
 • a 2009. évi CLV. Törvény a minősített adat védelméről
 • a 90/2010. (III. 26.) Kormányrendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének a rendjéről
 • a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • a 2011. évi CXIII. Törvény a honvédelemről és Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről és a végrehajtására kiadott 290/2011. (XII. 22.) kormányrendelet
 • a 2011. évi CLXXVII. Törvény az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről
 • a 2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

A hatósági ügy intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézők megnevezése, az ügyfélfogadási rendje

A személyes adatok kezelése minden esetben a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint történik.

Frontszolgálati idő

Oldalunkról letöltheti az ügyintézéshez szükséges formanyomtatványokat. Kérjük, a gördülékeny ügyintézés érdekében figyelmesen olvassa el az ügymenet leírását, és ne felejtse el előkészíteni a szükséges igazolásokat, mellékleteket.

Formanyomtatványok letöltése:

Az ügymenet leírása

Kérelem benyújtása (írásban, vagy szóban) – iktatás – ügyintéző kijelölése – kutatás – válaszlevél készítése – kiadmányozó aláírása - postázás

Az eljárási illetékről vagy igazgatási szolgáltatási díja és lerovásának, befizetésének módja

Az eljárás illetékmentes

Igazolások kiállítása

A Magyar Honvédségnél (illetve jogelődeinél) katonai szolgálatot teljesített, illetve polgári/közalkalmazotti munkaviszonyban állt személyekre vonatkozó igazolás, adatszolgáltatás kiadása
Oldalunkról letöltheti az ügyintézéshez szükséges formanyomtatványokat. A gördülékeny ügyintézés érdekében kérem, figyelmesen olvassa el formanyomtatványainkat és a hozzá tartozó kitöltési útmutatókat.

Formanyomtatványok letöltése


Az ügymenet leírása

 • kérelem beérkezése- iktatása,
 • kutatási terület szerint ügyintéző kijelölése,
 • kutatás elvégzése, eredmény alapján válaszlevél elkészítése és aláírása,
 • az ügyfél tájékoztatása(igazolás, értesítés)

Kérelem átvétele:

Az igazolás, adatszolgáltatás igényléséhez kérjük a megfelelő formanyomtatványuk kitöltését, melyet eljuttathat az irattárunkhoz személyesen (HM HIM HLI Központi Irattár 1076 Budapest, Verseny u.12.) ügyfélfogadási napokon, postai-,illetve elektronikus úton.

Személyesen, ügyfélfogadási napokon a kérelmet átvesszük.

Postai (HM HIM HLI Központi Irattár 1438 Budapest, Pf.430) elektronikus úton, történő megküldés esetén az érintett személyre vonatkozó, megfelelő űrlapunkat szíveskedjen kitölteni. Mely az oldalról letölthető.

Elektronikus úton:

Ügyfélkapun keresztül:

Az HMHIM-01.jar, HMHIM-02.jar, HMHIM-03.jar formanyomtatványt az általános nyomtatványkitöltő programmal (ÁNYK-AbevJava) történő kitöltése után az Ügyfélkapun keresztül meg kell küldeni az HM HIM részére. A formanyomtatvány és a hozzá tartozó kitöltési útmutató erről az oldalról letölthető.
Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: NAV oldaláról
Amennyiben még nem rendelkezik személyes ügyfélkapuval, annak létesítésére vonatkozó tájékoztatást itt érheti el: TÁJÉKOZTATÁS
Abban az esetben, ha a kérelmező nem egyezik meg azzal a személlyel, akire a kérelem vonatkozik, a kérelmező jogosultságát igazoló iratok (elektronikus úton történő megküldés esetén beszkennelt) másolatát a kérelemhez csatolni kell.

A kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell:

 • az érintett személy személyazonosító adatait (név, születési idő,- hely, édesanyja leánykori neve)
 • igazolás tárgyát (miről kér igazolást), mire kívánja azt felhasználni.
 • amennyiben a kérelmező nem egyezik meg azzal a személlyel akire a kérelem vonatkozik, a kérelmező jogosultságát igazoló dokumentumok másolatát, meghatalmazást) személyes adatait, lakcímét.
Az eljárás az 1990. évi XCIII. törvény 33. §. (1), (2) bekezdés 14., 16., 39., 40. pontja értelmében illetékmentes. Azonban egyes ügyekre az illetékmentesség nem vonatkozik, valamint bizonyos esetekben a másolatkészítés is illetékfizetési kötelezettséggel jár, melynek mértékéről és a befizetési módjáról az eljárás során az ügyfél tájékoztatást kap.

Általános információk

Cím: HM HIM HLI KI 1438 Budapest, Pf.: 430
Postacím: 1076, Budapest, Verseny u. 12.
Telefon/Fax: +36-1-212-4430
Email: kozponti.irattar@hm.gov.hu

Ügyintézés

Igazolások kiadásával kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálat:
Telefon: +36-1-212-4430
H-CS: 9:00-15:00
P: 9:00-13:00

Ügyfélfogadás rendje:
H: 8:30-12:00/13:00-15:30
CS: 8:30-12:00/13:00-15:30