Szalagparancsok kihagyása
Ugrás a fő tartalomhoz
Bejelentkezés

Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltár és Irattár Központi Irattár

:

Kezdőlap

Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltár és Irattár Központi Irattár csoportwebhelye

Üdvözöljük a

Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltár és Irattár Központi Irattár

webhelyén!

 

 

Illetékességi terület: országos

Hatáskör:

Az Irattár őrzésében lévő, illetve az ügyfél által bemutatott hiteles dokumentumok alapján katonai szolgálattal kapcsolatos kutatásokat végez, igazolásokat szolgáltat.
 • Az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályok.
 • az 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
 • az 1995. évi LXVI. Törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • a 10/2002. NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
 • a 2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • a 335/2005. kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
 • az ÁLT/40. a Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzata
 • a 2009. évi CLV. Törvény a minősített adat védelméről
 • a 90/2010. (III. 26.) Kormányrendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének a rendjéről
 • a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • a 2011. évi CXIII. Törvény a honvédelemről és Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről és a végrehajtására kiadott 290/2011. (XII. 22.) kormányrendelet
 • a 2011. évi CLXXVII. Törvény az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről
 • a 2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

A hatósági ügy intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézők megnevezése, az ügyfélfogadási rendje

A személyes adatok kezelése minden esetben a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint történik.

Együttműködő személyek

Elérhetőségek :
 
Általános információk
​Cím: HM HIM HLI KI 1438 Budapest, Pf.: 430
​Postacím: 1076, Budapest, Verseny u. 12.
​Telefon: +36-1-212-4430
​Fax: ​+36-1-212-4430
​Email: kozponti.irattar@hm.gov.hu
 
Ügyintézés 
 
Igazolások kiadásával
kapcsolatos telefonos
ügyfélszolgálat::

 

 

+36-1-212-4430
Hétfő-Csütörtök: 09:00-15:00
Péntek: 09:00-13:00

 

Ügyfélfogadás rendje:

 

 Hétfő: 08:30-12:00 / 13:00-15:3
Csütörtök: 08:30-12:00 / 13:00-15:30