Üdvözöljük a
HM Állami Légügyi Főosztály
oldalán!


Rólunk

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. december 27-ei hatállyal az alábbiak szerint megváltozott az eseti légtér kijelölésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás rendje:

A közlekedési igazgatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2023. december hó 27. napjától a légiközlekedési hatóság, mint szakhatóság nem vesz részt az eseti légtér kijelölésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásában, emiatt a szakhatósági eljárással összefüggő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége megszűnt.

A légiközlekedési hatóság szakhatósági eljárásáért tévesen megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítésével kapcsolatban a légiközlekedési hatóságtól kaphatnak tájékoztatást.

Az eseti légtér kijelölésére irányuló eljárásokra vonatkozó megújult tájékoztató dokumentumok innen tölthetők le.

Dear Customers,

We would like to inform you that with effect from 27 December 2023, the order of the administrative authority procedure for the designation of a temporary designated airspace changed as follows:

In accordance with the provisions of Government Decree 612/2023 on the amendment of certain transport-related government decrees related to transport administration, from 27 December 2023, the Civil Aviation Authority, as a specialist authority, do not participate in the procedure related to the application of a temporary designated airspace, as a result, the obligation to pay the administrative service fee related to the specialist authority procedure is ceased.

The Civil Aviation Authority provides the necessary information regarding the reimbursement of the administrative service fee paid in error.

Updated information of the procedures for the designation of a temporary designated airspace can be downloaded here.

Tisztelt Látogató!

A katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint a Kormány katonai légügyi hatóságként országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelölte ki. A kormányrendeletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében 2016. szeptember 1-jével létrehozásra került a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, amely 2017. január 1-jével látja el a katonai légügyi hatósági feladatokat.

A katonai légügyi hatóság hatáskörébe tartozó ügyek:

  a) Állami célú légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati engedélyezési ügyei;
  b) Állami légijárművekkel összefüggő ügyek;
  c) Állami repülések céljára szolgáló repülőterekkel összefüggő ügyek;
  d) Katonai légiforgalmi szolgálatokkal összefüggő ügyek;
  e) Az állami célú légiközlekedés légiközlekedési eseményeinek ügyei;
  f) Az állami célú légiközlekedés repülésbiztonsági szervezetének ügyei;
  g) Az állami célú légiközlekedés nyilvános repülőrendezvényének ügyei;
  h) A légi kutató-mentő tevékenység ügyei;
  i) Külföldi állami légijárművek magyar légtérbe való be- és átrepülésének ügyei;
  m) Szakhatósági és előzetes szakhatósági ügyek.

Általános információk

Főosztályvezető: Halászné dr. Tóth Alexandra
Cím: 1055 Budapest Balaton u. 7-11.
Postacím: Budapest 1885. Pf 25.
Telefon/Fax: +36-1-474-1469 / 1404
Email: klh@hm.gov.hu

Ügyfélszolgálat

Telefon: +36-1-474-1274
Működési ideje: Péntek 13:00-14:00

Hivatali Kapu:

Honvédelmi Minisztérium – EIR (Rövid név: HMEIR; KRID: 549537936)
Kérjük, hogy a Központi Rendszeren küldött iratok esetében az iratra feltétlenül tüntessék fel, hogy az irat címzettje a HM Állami Légügyi Főosztály.