Üdvözöljük a
HM Állami Légügyi Főosztály
oldalán!


Rólunk

Rólunk

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Honvédelmi Minisztérium a katonai légügyi hatósághoz benyújtott, eseti légtér kijelölésére irányuló kérelmek vonatkozásában az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogrammal kitölthető űrlap bevezetését tervezi.

A rövidesen bevezetésre kerülő változtatással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket:

Az ÁNYK keretprogrammal kitöltött, eseti légtér kijelölésére irányuló kérelem elektronikus úton nyújtható be a katonai légügyi hatósághoz, melyhez Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhely, illetve Cégkapu szükséges. Az űrlap bevezetését követően az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelmet postai úton vagy az űrlap alkalmazásával lehet benyújtani a hatósághoz.

A kérelem elektronikus levelezési (e-mail) címről történő benyújtásának lehetősége megszűnik.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében a gazdálkodó szervezetek kizárólag elektronikus úton, az űrlap alkalmazásával nyújthatják be kérelmüket. Elektronikus úton indított eljárások esetében a hatóság a döntéseit - beleértve az eseti légteret kijelölő határozatot is - elektronikus úton, Ügyfélkapun, illetve Cégkapun keresztül közli az ügyféllel. A döntések elektronikus levelezési (e-mail) címre történő megküldésének lehetősége megszűnik. A postai úton beterjesztett kérelmek esetében a hatóság döntését postai úton, tértivevénnyel küldi meg.

Az ÁNYK keretprogram a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról tölthető le.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a program telepítéséhez a Java keretalkalmazás legfrissebb verziója szükséges, mely a java.com honlapról térítésmentesen telepíthető.

Bevezetését követően az űrlapot és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutatót a hatóság a weboldalán teszi elérhetővé. A bevezetés időpontjáról külön tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket.

Tisztelt Ügyfeleink! 2019.06.14

Az utóbbi évek technológiai fejlődése elengedhetetlenül hozzájárult a pilóta nélküli légijárművek – közismert néven drónok – széles körű elterjedéséhez. Hatóságunk az eseti légtereket mindenkor a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően jelöli ki. A felhasználók jogkövető magatartása következtében rendkívüli mértékben – a néhány évvel ezelőttivel összehasonlítva éves szinten legalább százszorosára – nőtt a benyújtott eseti légtér kérelmek száma.

A jelenlegi helyzethez és jogszabályi környezethez igazodva a benyújtott eseti légtér kérelmek hatékony és biztonságos elbírálása érdekében munkafolyamatainkat folyamatosan módosítjuk, informatikai fejlesztéseket hajtunk végre, ezeket hamarosan be is vezetjük. Az eseti légtér kérelmezőket is érintő változásokról hamarosan tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket.

A benyújtott, de érdemi döntéssel le nem zárt eseti légtér kérelmek, és ki nem jelölt eseti légterek okozta esetleges kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. A 3000 Ft eljárási illeték rövidesen visszafizetésre kerül azon ügyfelek számára, akik a le nem folytatott eljárásokhoz kapcsolódóan azt megfizették.

Tisztelt Látogató!

A katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint a Kormány katonai légügyi hatóságként országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelölte ki.
A fenti kormányrendeletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében 2016. szeptember 01-jével létrehozásra került a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, amely 2017. január 1-jével ellátja a katonai légügyi hatósági feladatokat.

A katonai légügyi hatóság hatásköre:

 • az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetekkel és azok tevékenységével,
 • az állami légijárművekkel és a pilóta nélküli állami légijárművekkel,
 • az állami repülések céljára szolgáló repülőterekkel és a közös felhasználású repülőterekkel,
 • a kizárólag az állami repülések céljára szolgáló repülési létesítményekkel és léginavigációs földi berendezésekkel, valamint
 • az állami célú légiközlekedéssel és az állami célú légiközlekedéssel összefüggő tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.
 • A fentieken túl a katonai légügyi hatóság hatásköre a polgári személyek által kérelmezett eseti légterek kijelölésére is kiterjed.

  Figyelemmel arra, hogy nagy érdeklődés övezi a pilóta nélküli légijárművek (drónok) üzemeltetésével kapcsolatos szabályozási folyamatot, az alábbi hasznos információkat szeretnénk megosztani az érintettekkel:


  A polgári üzemeltetésben lévő kereskedelmi- és hobbi célú pilóta nélküli légijárművek alkalmazásával kapcsolatos szabályozás a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, azonban a pilóta nélküli légijárművek üzemeltetéséhez szükséges eseti légteret a HM Állami Légügyi Főosztály, mint katonai légügyi hatóság jelöli ki. A polgári pilóta nélküli légijárművel való repüléshez szükséges eseti légtér kijelölése azonban nem mentesíti a felhasználót a jogszabályokban előírt, a polgári légiközlekedési hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek beszerzése, és a bejelentési kötelezettségek teljesítése alól.

  További információkért kérjük, látogasson el a légiközlekedési hatóság honlapjára:

  http://www.nkh.gov.hu/web/legugyi-hivatal/hirdetmenyek

  Az eseti légtér kijelölésére és annak igénybevételére vonatkozó eljárásrendet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 15-16. §-a szabályozza.

  Eseti légtér igénylése esetén kérjük, használják formanyomtatványunkat, és olvassák el a tájékoztatót és az útmutatót.

  Általános információk

  Főosztályvezető: Halászné dr. Tóth Alexandra
  Cím: 1055 Budapest Balaton u. 7-11.
  Postacím: Budapest 1885. Pf 25.
  Telefon/Fax: +36-1-474-1469 / 1404
  Email: klh@hm.gov.hu

  Ügyfélszolgálat

  Telefon: +36-1-474-1274
  Működési ideje: Péntek 13:00-14:00

  Hivatali Kapu:

  Honvédelmi Minisztérium – EIR (Rövid név: HMEIR; KRID: 549537936)
  Kérjük, hogy a Központi Rendszeren küldött iratok esetében az iratra feltétlenül tüntessék fel, hogy az irat címzettje a HM Állami Légügyi Főosztály.