Üdvözöljük a

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály

webhelyén!

  

Tisztelt Ügyfeleink! 2019.06.14

Az utóbbi évek technológiai fejlődése elengedhetetlenül hozzájárult a pilóta nélküli légijárművek – közismert néven drónok – széles körű elterjedéséhez. Hatóságunk az eseti légtereket mindenkor a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően jelöli ki. A felhasználók jogkövető magatartása következtében rendkívüli mértékben – a néhány évvel ezelőttivel összehasonlítva éves szinten legalább százszorosára – nőtt a benyújtott eseti légtér kérelmek száma. 

A jelenlegi helyzethez és jogszabályi környezethez igazodva a benyújtott eseti légtér kérelmek hatékony és biztonságos elbírálása érdekében munkafolyamatainkat folyamatosan módosítjuk, informatikai fejlesztéseket hajtunk végre, ezeket hamarosan be is vezetjük. Az eseti légtér kérelmezőket is érintő változásokról hamarosan tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket.

A benyújtott, de érdemi döntéssel le nem zárt eseti légtér kérelmek, és ki nem jelölt eseti légterek okozta esetleges kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. A 3000 Ft eljárási illeték rövidesen visszafizetésre kerül azon ügyfelek számára, akik a le nem folytatott eljárásokhoz kapcsolódóan azt megfizették.

 
Tisztelt Ügyfelünk! 2018.01.03.
 
Tájékoztatjuk, hogy 2018. január 1-jétől több, a katonai légügyi hatóság eljárásait is érintő jogszabályi változás lépett hatályba, így megváltozott a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó szabályozás. A közigazgatási hatósági eljárás  és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályon kívül helyezésével egyidejűleg hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény ( a továbbiakban: Ákr. ). A 2018. január 1-je után benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban az Ákr. szabályait kell alkalmazni. A katonai légügyi hatóság az Ákr. előírásain túl a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, továbbá az annak végrehajtására kiadott 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján folytatja le eljárásait.
 
A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet, és a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 2018. január 1-jétől hatályba lépett módosításai következtében az eseti légtér kijelölésére irányuló eljárás szabályait, valamint  az eseti légtér igénybevételének feltételeinek a  magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.
 
Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
 

Figyelem! Változás! 2017.09.01.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy megváltozott az eseti légtér igénylésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő illeték átutalással történő megfizetésének rendje. Az eddigiektől eltérően a 2017. szeptember 1. után beérkezett kérelmek esetében a 3000 Ft általános tételű eljárási illetéket a Honvédelmi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, HM VGH HM Igazgatás néven nyilvántartott 10023002-01780499-00000000 számú számlaszámára kell befizetni. Az illeték befizetésével kapcsolatos részletes információkat kérjük, olvassák el tájékoztatónkban, az útmutatónkban vagy a gyakran ismételt kérdések között. 
 

 

Tisztelt Látogató!

A katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint a Kormány katonai légügyi hatóságként országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelölte ki.

A fenti kormányrendeletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében 2016. szeptember 01-jével létrehozásra került a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, amely 2017. január 1-jével ellátja a katonai légügyi hatósági feladatokat.

A katonai légügyi hatóság hatásköre

·         az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetekkel és azok tevékenységével,
·         az állami légijárművekkel és a pilóta nélküli állami légijárművekkel,
·         az állami repülések céljára szolgáló repülőterekkel és a közös felhasználású repülőterekkel,
·         a kizárólag az állami repülések céljára szolgáló repülési létesítményekkel és léginavigációs földi berendezésekkel, valamint
·         az állami célú légiközlekedéssel és az állami célú légiközlekedéssel összefüggő tevékenységekkel
       kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.
 
A fentieken túl a katonai légügyi hatóság hatásköre a polgári személyek által kérelmezett eseti légterek kijelölésére is kiterjed.
 
Figyelemmel arra, hogy nagy érdeklődés övezi a pilóta nélküli légijárművek (drónok) üzemeltetésével kapcsolatos szabályozási folyamatot, az alábbi hasznos
információkat szeretnénk megosztani az érintettekkel:
 
A polgári üzemeltetésben lévő kereskedelmi- és hobbi célú pilóta nélküli légijárművek alkalmazásával kapcsolatos szabályozás a közlekedésért felelős miniszter
hatáskörébe tartozik, azonban a pilóta nélküli légijárművek üzemeltetéséhez szükséges eseti légteret a HM Állami Légügyi Főosztály, mint katonai légügyi hatóság
jelöli ki. A polgári pilóta nélküli légijárművel való repüléshez szükséges eseti légtér kijelölése azonban nem mentesíti a felhasználót a jogszabályokban előírt, a polgári
légiközlekedési hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek beszerzése, és a bejelentési kötelezettségek teljesítése alól. További információkért kérjük,
látogasson el a légiközlekedési hatóság honlapjára: http://www.nkh.gov.hu/web/legugyi-hivatal/hirdetmenyek
 
Az eseti légtér kijelölésére és annak igénybevételére vonatkozó eljárásrendet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.)
GKM–HM–KvVM együttes rendelet 15-16. §-a szabályozza.
 
Eseti légtér igénylése esetén kérjük, használják formanyomtatványunkat, és olvassák el a tájékoztatót  és az útmutatót. 
 

 
 
Elérhetőségek :

​Főosztályvezető
általános információk
Halászné dr. Tóth Alexandra
ezredes
​Cím: 1055 Budapest Balaton u. 7-11.
​Postacím: Budapest 1885. Pf 25.
​Telefon: ​+36-1-474-1469
​Fax: ​+36-1-474-1404
​e-mail: klh@hm.gov.hu

Katonai légügyi hatóság
​Ügyfélszolgálat:
 VÁLTOZÁS!
​Telefon: ​+36-1-474-1274
Ügyfélszolgálat
működési ideje:

Péntek: 13:00-14:00