Szalagparancsok kihagyása
Ugrás a fő tartalomhoz
Feljebb
Bejelentkezés

Navigációs hivatkozások kihagyása
 Szervezetek
 HM HIM
 Igazolások kiállítása
 HM HKF
 TRT és HÉSZ véleményezése
 Katonai Légügyi Hatóság (HM ÁLF)
 HM VGH
 TB fellebbezés
 CSED és GYED Igazolás
 Baleseti járadék
 Keresetlevél beterjesztése (HMVGH)
 MH GEOSZ
 Katonai tájékozási hálózat
 Légi távérzékelés
 Térképészeti adatbázisok, topográfiai térképek állami átvétele
 Állami térképészeti adatbázisok, topográfiai térképek sajátos célú felhasználása
 MH KIKNYP
 Gazdasági és anyagi szolgáltatások bejelentése
 Igazolás katonai szolgálatról (18-40 éves korig), valamint kiképzett tartalékos
 Katonai igazolványokkal történő ellátás
 Meghagyásba bevont szervezetek adatszolgáltatásai
 Keresetlevél beterjesztése (MHKIKNYP)
 MH KJSZ
 Az atomtörvény hatálya alá tartozó berendezések, tevékenységek hatósági engedélyeztetése, a tevékenység megszüntetése
 Csapatpróba végrehajtásában történő szakhatósági közreműködés
 Egészséget veszélyeztető közegészségügyi - járványügyi vonatkozású körülmények/események bejelentése
 Építéshatósági eljárásban közegészségügyi szakhatósági közreműködés
 Foglalkozási betegség, fokozott expozíciós eset bejelentésének kivizsgálása,minősítése
 Járványügyi kivizsgálás
 Konyhai dolgozók kötelező székletszűrésének végrehajtása
 Működési engedély-kérelem katonai rendezvényeken történő ideiglenes konyha
 Munkahelyi sugárvédelmi szabályzatok jóváhagyása
 Munkaköri minősítés
 Radioaktív anyagok, haditechnikai termékek, ionizáló sugárzást létrehozó..
 Személyi állomány immunizálásának végrehajtása
 Vízvizsgálat
 Hatósági Hivatal
 Honvédelmi Munkaügyi Hatóság
 Munkaügyi Hatósági Ügyek
 Honvédelmi Hatóság
 Honvédelmi Szakhatósági Ügyek
 Katonai Építésügyi és Építésfelügyeleti Hatóság
 Építésfelügyeleti Hatósági Ügyek
 Építésügyi Hatósági Ügyek
 Honvédelmi Munkabiztonsági Hatóság
 Munkabiztonsági Hatósági Ügyek
 Veszélyes Katonai Objektum Felügyelet és Tűzvédelmi Hatóság
 Veszélyes Katonai Objektum Felügyeleti Hatósági Ügyek
 Tűzvédelmi Hatósági és Szakhatósági Ügyek
 Környezetkárosítógáz Felügyeleti Hatósági Ügyek
 Adatvédelmi Felügyeleti Osztály
 Adatkezelő, Adatfeldolgozó Tevékenység Szakmai Irányításával Összefüggő Ügyek
 HM JF
 Balesetek II. fokú elbírálása